AS-y zamiast waletów

Wyjątkowo, kartą do której się odnosimy nie będzie walet (tudzież waletujący na Osiedlu student), lecz AS. Zostaliśmy zaproszeni jako prelegenci do udziału w III Kongresie Archiwów Społecznych, organizowanym przez Ośrodek KARTA w październiku. Tematem przewodnim III Kongresu Archiwów Społecznych są „AS-y społeczeństwa”.

Celem kongresu jest pokazanie Archiwów Społecznych jako emanacją społeczeństwa obywatelskiego, wywierającą wpływ na życie publiczne w swoich środowiskach. Poprzez działania – na rzecz pamięci historycznej, na rzecz tradycji ludowej, na rzecz praw kobiet, wielokulturowości czy wielonarodowości – przyczyniają się do zmiany społecznej – do aktywizacji społeczeństwa, do pogłębiania świadomości, czy to w odniesieniu do wąskiego środowiska (grupy naukowców, artystów, mieszkańców dzielnicy), czy też w odniesieniu do ogółu społeczeństwa polskiego.